THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 60
Số lượt truy cập: 2476846
QUẢNG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên tài liệu Download
THÔNG TƯ 20-2018- TTGDĐT
CV_1109_tap_huan_cong_tac_y_te_truong_hoc
CV_179_vay_von_quy_doan_vien_cong_doan_ngheo
CV_1101_KH_tap_huan_SD_tai_lieu_va_PP_DH_mon_Tin_hoc
CV_2359_tang_cuong_cong_tac_dam_bao_trat_tu_ATGT
QD_1090_thanh_lap_doi_tuyen_bong_chuyen_tham_gia_thi_dau_bong_chuyen_nam
QD_1299_phe_duyet_DA_XD_van_hoa_ung_xu_trong_truong_hoc_gd_2018-2025
QD_2237_cu_CB_tham_gia_tap_huan_ve_GD_ung_pho_voi_bien_doi_khi_hau
QD_5041_trich_NS_nam_2018_bo_sung_du_toan_chi_thuc_hien_QD_7888
QD_5059_trich_NS_nam_2018_de_bo_sung_du_toan_chi_cho_cac_truong_hoc_tren_dia_ban
QD_5084_phe_duyet_danh_muc_vi_tri_viec_lam_cua_cac_don_vi_su_nghiep_GD
CV_1086_dang_ky_so_theo_doi_suc_khoe_cho_hoc_sinh_nam_hoc_2018-2019
CV_1058_trien_khai_thuc_hien_KH_2181cua_SGD
CV_913_HD_to_chuc_thuc_hien_TT_20_ban_hanh_quy_dinh__chuan_GV(Đưa lại)
TB_lich_sinh_hoat_CLB_phu_trach_doi_thang_10.2018
CV_1052_tap_huan_su_dung_tai_lieu_va_PPDH_Tin_hoc_cho_HSTH
CV_1046_trien_khai_chuyen_de_nang_cao_nang_luc_QL_day_hoc_TA_cap_TH
CV_1044_HD_thuc_hien_cong_tac_GDTC_va_hd_TDTT
CV_1040_HD_quan_ly_su_dung_va_bao_quan_TBDH_nam_hoc_2018-2019
CV_1013_tap_han_nang_cao_nang_luc__cho_CBQL_ve_PP_to_chuc_hd_doc_cho_HSTH
QD_4682_phe_duyet_ket_qua_bo_nhiem_CDNN_doi_voi_vien_chuc
CV_2189_thuc_hien_tinh_gian_bien_che_dot_1.2019
CV_968_HD_thuc_hien_cong_tac_y_te_truong_hoc_va_BHYT_HS_2018-2019
CV_964_HD_thuc_hien_nhiem_vu_CNTT
CV_2155_to_chuc_cac_hd_huong_ung_chien_dich_lam_cho_the_gioi_sach_hon
TB_ngung_cac_hoat_dong_vui_choi_giai_tri_trong_nhung_ngay_Le_quoc_tang_dc_Do_Muoi
CV_960_HD_thi_OTE_cap_TH_THCS_nam_hoc_2018-2019
CV_959_bao_cao_day_hoc_TA_tang_cuong
CV_952_trien_khai_XD_truong_hoc_an_toan_ve_ANTT[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Dương Việt Hà
Dương Việt Hà
Hiệu trưởng
Phan Thanh Trung
Phan Thanh Trung
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 An THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882414 - Email: thso2anthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com