CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3-1931- 26/3/2018CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 AN THỦY
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 81
Số lượt truy cập: 1397534
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV_170_danh_gia_ket_qua_HKPD_cap_huyen_va_chuan_bi_HKPD_cap_tinh
CV_167_kiem_tra_day_hoc_T_Anh_TH_tang_cuong
QD_159_thanh_lap_BCD_Ngay_hoi_HSTH_nam_hoc_2017-2018
CV_150_KH_tap_luyen_van_dong_vien_tham_gia_HKPD_cap_tinh (2)
CV_529_xet_chon_giai_thuong_Nguyen_Duc_Canh_lan_thu_III
CV_25_cu_can_bo_cong_doan_tham_gia_boi_duong_nghiep_vu_cong_doan
CV_152_thuc_hien_quy_dinh_doi_mu_bao_hiem
QD_ban_hanh_chuong_trinh_phong_chong_bao_luc_hoc_duong
CV_150_KH_tap_luyen_van_dong_vien_tham_gia_HKPD_cap_tinh
QD_779_ban_hanh_KH_khao_sa_NLNN_doi_voi_CBQL_va_GV__TA
CV_41_ra_soat_bien_che_va_dang_ky_tuyen_dung
cv 143 lịch hoạt động t3
HD_to_chuc_cac_hoat_dong_ky_niem_ngay_08.3
CV_139_ra_soat_tong_hop_lap_du_toan_ho_tro_gao_HKII
CV_140_danh_gia_cong_tac_thang_02_KH_thang_3.2018
CV_141_HD_danh_gia_thi_dua_truong_TH
CV_142_HD_kiem_tra_dinh_ky_va_nghiem_thu_ban_giao_chat_luong_cap_TH
CV_138_HD_to_chuc_ngay_hoi_HS_Tieu_hoc
KH_378_chuyen_doi_vi_tri_cong_tac_dv_CC_VC_theo_ND_158
KH_huong_dan_to_chuc_ngay_hoi_thieu_nhi_vui_khoe_-_tien_buoc_len_doan
CV_135_dang_ki_khao_sat_NLNN_thi_sinh_tu_do_dot_4
QD_130_bo_sung_thanh_vien_hoi_dong_trong_tai_HKPD
CV_131__Huong_dan_to_chuc_HKPD_huyen_va_so_deo_VDV
QD_129_thanh_lap_Ban_cham_soc_suc_khoe_va_giu_ANTT_tai_HKPD
KH_128_to_chuc_Hoi_khoe_Phu_Dong_huyen_Le_Thuy
KH_127_thuc_hien_nhiem_vu_pho_bien_GDPL
CV_340_xay_dung_de_an_vi_tri_viec_lam
QD_349_trich_NS_2018_bo_sung_du_toan_choc_cac_don_vi
CV_315_trien_khai_thuc_hien_tinh_gian_bien_che_dot_2-2018
Cac_bieu_mau_dang_ky_tham_gia_HKPD_huyen_Le_Thuy_nam_hoc_2017_-_2018[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
QTM: Phan Thanh Trung 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 AN THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882414 * Email: thso2anthuy@lethuy.edu.vn