THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 55
Số lượt truy cập: 1267528
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV_179_tuyen_truyen_trien_khai_cuoc_thi_viet_ve_tam_guong_Dan_van_kheo
CV_2715_tang_cuong_cac_giai_phap_phong_chong_bao_luc_xam_hai_tre_em_theo_CT_18
HD_29_to_chuc_hoi_thi_chi_huy_doi_gioi_cap_lien_doi
CV_1065_thong_ke_so_lieu_va_danh_gia_SGK_TA
Tai_lieu_dinh_kem_CV_1064_tap_huan_day_hoc_theo_dinh_huong_PTNLHS (1)
CV_1051_tang_cuong_cong_tac_phong_chong_bao_hanh...bao_luc_hoc_duong
CV_1055_danh_gia_cong_tac_thang_11_KH_thang_12.2017
CV_1044_YS_CV_2403_trien_khai_cuoc_thi_viet_thu_quoc_te_UPU
CV_1044_YS_CV_2403_trien_khai_cuoc_thi_viet_thu_quoc_te_UPU
QD_1038_ban_hanh_noi_quy_tiep_cong_dan_tai_Phong_GD
CV_1037_tiep_tuc_tang_cuong_kiem_tra_chan_chinh_va_xu_ly_tinh_trang_lam_thu
CV_280_hoi_nghi_cong_doan_giua_HKI (1)
KH_2597_thuc_hien_KH_52_cua_BTV_HU
CV_2596_du_kien_giao_bien_che_HK_II
CV_26_chon_cu_doi_tuyen_tham_gia_hoi_thi_tuyen_truyen_mang_non_thieu_nhi_bao_ve_duong_sat
CV_280_hoi_nghi_cong_doan_giua_HKI
CV_1032_bao_cao_tong_ket_hoat_dong_binh_dang_gioi_va_VSTBPN
CV_1033_tang_cuong_dam_bao_VS_ATTP_o_cac_truong_hoc
CV_1027_tang_cuong_phong_chong_dich_beh_mua_dong_xuan
CV_1018_huong_dan_nhap_du_lieu_ePMIS
CV_1016_cu_CB_GV_tham_gia_tap_huan_cong_tac_XD_truong_dat_CQG
CV_1015_tap_huan_day_hoc_theo_phuong_huong_PTNLHS_TH
CV_03_KH_to_chuc_cuoc_thi_hung_bien_TA_ve_chu_de_Ho_khoan_LT
CV_1012_giao_luu_van_nghe_voi_cong_ty_bieu_dien_nghe_thuat_nhan_dao
CV_1000_chu_dong_trien_khai_cong_tac_phong_ngua_bao_so_13
CV_538-539_kiem_tra_cong_tac_PCCC
CV_538-539_kiem_tra_cong_tac_PCCC
CV_1002_dam_bao_ATTP_trong_chuong_trinh_sua_hoc_duong
CV_993_tang_cuong_cac_giai_phap_dam_bao_an_toan_trong_truong_hoc
QD_983_thanh_lap_doi_van_nghe_tham_gia_van_nghe_ky_niem_35_nam_ngay_20.11[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
QTM: Phan Thanh Trung 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 AN THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882414 * Email: thso2anthuy@lethuy.edu.vn