THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 51
Số lượt truy cập: 1745688
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV_1058_trien_khai_thuc_hien_KH_2181cua_SGD
CV_913_HD_to_chuc_thuc_hien_TT_20_ban_hanh_quy_dinh__chuan_GV(Đưa lại)
TB_lich_sinh_hoat_CLB_phu_trach_doi_thang_10.2018
CV_1052_tap_huan_su_dung_tai_lieu_va_PPDH_Tin_hoc_cho_HSTH
CV_1046_trien_khai_chuyen_de_nang_cao_nang_luc_QL_day_hoc_TA_cap_TH
CV_1044_HD_thuc_hien_cong_tac_GDTC_va_hd_TDTT
CV_1040_HD_quan_ly_su_dung_va_bao_quan_TBDH_nam_hoc_2018-2019
CV_1013_tap_han_nang_cao_nang_luc__cho_CBQL_ve_PP_to_chuc_hd_doc_cho_HSTH
QD_4682_phe_duyet_ket_qua_bo_nhiem_CDNN_doi_voi_vien_chuc
CV_2189_thuc_hien_tinh_gian_bien_che_dot_1.2019
CV_968_HD_thuc_hien_cong_tac_y_te_truong_hoc_va_BHYT_HS_2018-2019
CV_964_HD_thuc_hien_nhiem_vu_CNTT
CV_2155_to_chuc_cac_hd_huong_ung_chien_dich_lam_cho_the_gioi_sach_hon
TB_ngung_cac_hoat_dong_vui_choi_giai_tri_trong_nhung_ngay_Le_quoc_tang_dc_Do_Muoi
CV_960_HD_thi_OTE_cap_TH_THCS_nam_hoc_2018-2019
CV_959_bao_cao_day_hoc_TA_tang_cuong
CV_952_trien_khai_XD_truong_hoc_an_toan_ve_ANTT
CV_949_bao_cao_so_lieu_GDTC_va_the_thao_truong_hoc_tu_nam_2016_den_nay
ND_127_quy_dinh_trach_nhiem_quan_ly_nha_nuoc_ve_GD
CV_949_bao_cao_so_lieu_GDTC_va_the_thao_truong_hoc_tu_nam_2016_den_nay
CV_947_tham_gia_BD_NLNN_dot_5_lan_2
CV_944_danh_gia_thang_9_KH_hoat_dong_thang_10.2018
HD_hoat_dong_ky_niem_88_nam_ngay_thanh_lap_Hoi_LHPNVN_20.10
CV_937_HD_thuc_hien_nhiem_vu_GD_chinh_tri_va_cong_tac_hoc_sinh_nam_học_2018-2019 (2)
CV_938_YS_HD_cuoc_thi_tim_hieu_ve_bien_gioi_va_bo_doi_bien_phong (1)
CV_937_HD_thuc_hien_nhiem_vu_GD_chinh_tri_va_cong_tac_hoc_sinh_nam_học_2018-2019
TB_ngung_cac_hoat_dong_vui_choi_giai_tri_trong_nhung_ngay_le_quoc_tang_dc_Tran_Dai_Quang
HD_thuc_hien_mot_so_nhiem_vu_ve_cong_tac_doi_nam_hoc_2018-2019
GM_to_chuc_le__phat_dong_diem_tuan_le_huong_ung_hoc_tap_suot_doi[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HT: Dương Thị Việt Hà 
QTM: Phan Thanh Trung 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 AN THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882414 * Email: thso2anthuy@lethuy.edu.vn