THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 143
Số lượt truy cập: 1925830
QUẢNG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 [Sau]
Tên tài liệu Download
TB_1167_VC_khong_du_dieu_kien_tieu_chuan_bo_nhiem_CDNN
CV_390_HD_mot_so_noi_dung_hoat_dong_trong_he_2018
CV_tuyen_truyen_dai_hoi_CD_tinh
CV_363_kiem_tra_quan_li_và_to_chuc_day_hoc_boi_cap_TH
CV_362_HD_tham_gia_festival_Trang_nguyen_tieng_Anh
CV_361_danh_gia_nghiem_thu_ban_giao_chat_luong_mon_TA_lop_5
CV_360_HD_bao_cao_thong_ke_cuoi_nam_hoc
CV_357_hoi_nghi_cong_tac_thi_dua_khen_thuong
CV_346_dang_ky_trang_cap_thiet_bi_day_hoc_mon_TDTT (1)
CV_300_bao_cao_tinh_hinh_tai_tro_cac_don_vi
CV_289_HD_danh_gia_phan_loai_cong_chuc_vien_chuc
CV_288_HD_danh_gia_xep_loai_theo_chuan_nghe_nghiep
CV_282_HD_chuyen_giao_chat_luong_mon_TA_lop_5
CV_904_tang_cuong_cong_tac_dam_bao_an_ninh_ATTH
CV_283_danh_gia_cong_tac_thang_4_KH_thang_5.2018
CV_282_HD_chuyen_giao_chat_luong_mon_TA_lop_5
Chuan_muc_danh_gia_cong_tac_Doi_va_phong_trao_thieu_nhi
CV_259__tham_gia_lop_tap_huan_day_boi_va_cuu_ho_cua_So_TTVH_TT
CV_263_YS_CV_650_day_manh_cong_tac_phong_chong_ma_tuy_trong_truong_hoc
CV_262_YS_CV_649_tuyen_truyen_va_xu_ly_vipham_quy_dinh_ve_nong_do_con
Tong_hop_diem_hoi_thi_chi_huy_doi_gioi
QD_260_thanh_lap_doan_kiem_tra_thu_vien_thiet_bi_nam_hoc_2017-2018 (1)
CV_696quy_doi_chung_chi_ngoai_ngu
KH_02_trien_khai_thang_hanh_dongvi_ATTP_nam_2018
TT_07_HD_quan_ly_va_su_dung_KP_thuc_hien_DA_XD_XHHT_gd_2012-2020 (1)
TB_nhan_tien_ho_tro_chi_phi_hoc_tap_HKII_cho_HS (1)
CV_54_quang_cao_tren_tap_chi_thi_dua_khen_thuong (1)
QD_837_ban_hanh_tieu_chi_danh_gia_trang_TTDT_cac_don_vi
CV_241_YS_KH_667_to_chuc_thang_hanh_dong_ve_an_toan_VSLD
CV_240_tang_cuong_cong_tac_phong_chong_tai_nan_do_duoi_nuoc_cho_HS_trong_dip_he (1)[1] 2 3 4 5 6 7 8 [Sau]
TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Dương Việt Hà
Dương Việt Hà
Hiệu trưởng
Phan Thanh Trung
Phan Thanh Trung
Admin
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 An THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0232.3882414 - Email: thso2anthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com