CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3-1931- 26/3/2018CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 AN THỦY
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 54
Số lượt truy cập: 1397534
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 [Sau]
Tên tài liệu Download
CV_170_danh_gia_ket_qua_HKPD_cap_huyen_va_chuan_bi_HKPD_cap_tinh
CV_167_kiem_tra_day_hoc_T_Anh_TH_tang_cuong
QD_159_thanh_lap_BCD_Ngay_hoi_HSTH_nam_hoc_2017-2018
QD_ban_hanh_chuong_trinh_phong_chong_bao_luc_hoc_duong
CV_150_KH_tap_luyen_van_dong_vien_tham_gia_HKPD_cap_tinh
QD_779_ban_hanh_KH_khao_sa_NLNN_doi_voi_CBQL_va_GV__TA
CV_41_ra_soat_bien_che_va_dang_ky_tuyen_dung
cv 143 lịch hoạt động t3
QD_130_bo_sung_thanh_vien_hoi_dong_trong_tai_HKPD
CV_131__Huong_dan_to_chuc_HKPD_huyen_va_so_deo_VDV
QD_129_thanh_lap_Ban_cham_soc_suc_khoe_va_giu_ANTT_tai_HKPD
KH_128_to_chuc_Hoi_khoe_Phu_Dong_huyen_Le_Thuy
KH_127_thuc_hien_nhiem_vu_pho_bien_GDPL
CV_340_xay_dung_de_an_vi_tri_viec_lam
QD_349_trich_NS_2018_bo_sung_du_toan_choc_cac_don_vi
CV_315_trien_khai_thuc_hien_tinh_gian_bien_che_dot_2-2018
Cac_bieu_mau_dang_ky_tham_gia_HKPD_huyen_Le_Thuy_nam_hoc_2017_-_2018
CV_116_dang_ky_tap_huan_PP_giang_day_TA
QD_581_ban_hanh_Dieu_le_Hoi_khoe_Phu_Dong_huyen_Le_Thuy_nam_2018
CV_110_danh_gia_cong_tac_thang_01_KH_thang_02.2018
CV_112_lich_hoat_dong_thang_02.2018
CV_114_YSCV_day_manh_tham_gia_cuoc_thi_Giao_thong_hoc_duong
CV_103_to_chuc_ngay_hoi_hoc_sinh_tieu_hoc
CV_259_ra_soat_lap_DSchuyen_doi_thay_doi_vi_tri_lap_CC_VC
CV_101_trien_khai_thuc_hien_TT_36_ve_thuc_hien_cong_tac_dv_cac_co_so_GD
KH_99_trien_khai_cong_tac_giao_duc_ATGT_trong_truong_hoc
CB_265_to_chuc_tet_trong_cay_va_trong_rung_nam_2018
CV_240_to_chuc_hoat_dong_huong_ung_chien_dich_gio_trai_dat
HD_250_cong_tac_thi_dua_khen_thuong_cho_nganh_giao_duc
CV_92_KH_trien_khai_cong_tac_dam_bao_ATTP_dip_tet_va_le_hoi (1)[1] 2 3 4 5 6 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
QTM: Phan Thanh Trung 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 AN THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882414 * Email: thso2anthuy@lethuy.edu.vn