THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 74
Số lượt truy cập: 1745688
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 5 6 7 8 [Sau]
Tên tài liệu Download
TB_1167_VC_khong_du_dieu_kien_tieu_chuan_bo_nhiem_CDNN
CV_390_HD_mot_so_noi_dung_hoat_dong_trong_he_2018
CV_tuyen_truyen_dai_hoi_CD_tinh
CV_363_kiem_tra_quan_li_và_to_chuc_day_hoc_boi_cap_TH
CV_362_HD_tham_gia_festival_Trang_nguyen_tieng_Anh
CV_361_danh_gia_nghiem_thu_ban_giao_chat_luong_mon_TA_lop_5
CV_360_HD_bao_cao_thong_ke_cuoi_nam_hoc
CV_357_hoi_nghi_cong_tac_thi_dua_khen_thuong
CV_346_dang_ky_trang_cap_thiet_bi_day_hoc_mon_TDTT (1)
CV_300_bao_cao_tinh_hinh_tai_tro_cac_don_vi
CV_289_HD_danh_gia_phan_loai_cong_chuc_vien_chuc
CV_288_HD_danh_gia_xep_loai_theo_chuan_nghe_nghiep
CV_282_HD_chuyen_giao_chat_luong_mon_TA_lop_5
CV_904_tang_cuong_cong_tac_dam_bao_an_ninh_ATTH
CV_283_danh_gia_cong_tac_thang_4_KH_thang_5.2018
CV_282_HD_chuyen_giao_chat_luong_mon_TA_lop_5
Chuan_muc_danh_gia_cong_tac_Doi_va_phong_trao_thieu_nhi
CV_259__tham_gia_lop_tap_huan_day_boi_va_cuu_ho_cua_So_TTVH_TT
CV_263_YS_CV_650_day_manh_cong_tac_phong_chong_ma_tuy_trong_truong_hoc
CV_262_YS_CV_649_tuyen_truyen_va_xu_ly_vipham_quy_dinh_ve_nong_do_con
Tong_hop_diem_hoi_thi_chi_huy_doi_gioi
QD_260_thanh_lap_doan_kiem_tra_thu_vien_thiet_bi_nam_hoc_2017-2018 (1)
CV_696quy_doi_chung_chi_ngoai_ngu
KH_02_trien_khai_thang_hanh_dongvi_ATTP_nam_2018
TT_07_HD_quan_ly_va_su_dung_KP_thuc_hien_DA_XD_XHHT_gd_2012-2020 (1)
TB_nhan_tien_ho_tro_chi_phi_hoc_tap_HKII_cho_HS (1)
CV_54_quang_cao_tren_tap_chi_thi_dua_khen_thuong (1)
QD_837_ban_hanh_tieu_chi_danh_gia_trang_TTDT_cac_don_vi
CV_241_YS_KH_667_to_chuc_thang_hanh_dong_ve_an_toan_VSLD
CV_240_tang_cuong_cong_tac_phong_chong_tai_nan_do_duoi_nuoc_cho_HS_trong_dip_he (1)[1] 2 3 4 5 6 7 8 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
HT: Dương Thị Việt Hà 
QTM: Phan Thanh Trung 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 AN THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882414 * Email: thso2anthuy@lethuy.edu.vn